Regulamin - w sklepie GardenCenter.pl

REGULAMIN

§1. Sklep GardenCenter.pl jest własnością firmy:

Badiuk Trade, Tomasz Badiuk
Ul. Zwycięska 14CB/9
53-033 Wrocław
NIP   924 180 32 02
REGON 021 084 762
Nr wpisu do EDG 205627 przez UM Wrocław, Wydział Spraw Obywatelskich
Email biuro@gardencenter.pl
Tel. (+48) 500 454 854

Konto bankowe: BANK BZWBK
68 1090 2486 0000 0001 2260 6819

§2. Zamówienia

Sklep internetowy www.GardenCenter.pl umożliwia składanie zamówień 7 dni w tygodniu w dowolnym czasie.
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez klienta zgodnych z prawdą danych tj:

Imię i nazwisko zamawiającego
Numer telefonu odbiorcy
Adres dostawy
Określenie przedmiotu zamówienia

Zamówienia mogą być składane poprzez wybór pożądanego produktu do koszyka i następnie potwierdzenie zakupów znajdujących się w koszyku. Możliwe jest też telefoniczne zamówienie produktu pod numerem +48 500 454 854.

Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia obejmuje następujące informacje: 

- Nazwa zamawianego produktu
- Ilość zamawianego produktu
- Wybrany sposób dostawy
- Szacowany termin dostawy
- Koszt dostawy
- Całkowity koszt zamówienia
- Wybrana forma płatności
- Podany adres dostawy

Realizacja zamówienie następuje po skutecznym potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym w dniu złożenia zamówienia lub w następnym dniu roboczym. W razie braku potwierdzenia i braku kontaktu z zamawiającym przez 7 dni roboczych, następuje anulowanie zamówienia.

§3. Formy płatności

Wszystkie ceny produktów prezentowane w serwisie GardenCenter.pl zawierają podatek VAT i są cenami brutto. Dla każdej sprzedaży możliwe jest wystawienie faktury VAT. 

Robiąc zakupy w sklepie GardenCenter.pl dostępne są następujące formy płatności:

 • Płatność elektroniczna poprzez system Platnosci.pl (PayU)
 • Płatność przy odbiorze własnym
 • Płatność za pobraniem - gotówką w polskiej walucie kurierowi w momencie otrzymania przesyłki
 • Finansowanie poprzez system ratalny Żagiel
 • Tradycyjny przelewem bankowym na firmowe konto bankowe

§4. Transport towaru

1. Towar dostarczany jest na terenie całe Polski, w zależności od parametrów przesyłki, za pośrednictwem różnych firm kurierskich wybieranych metodą minimalizacji kosztów.

2. O ile oferta nie mówi o darmowej dostawie, koszt przesyłki ponosi kupujący. Ze względu na spore gabaryty niektórych produktów, ostateczny koszt przesyłki podawany jest w potwierdzeniu zamówienia, które kupujący otrzymuje drogą mailową.

3. Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązany jest do skontrolowania zgodności zamówienia z dostarczanym przez kuriera towarem. W przypadku przesyłki kurierskiej z płatnością za pobraniem, kontrola przesyłki powinna być poprzedzona płatnością. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, należy sporządzić protokół szkód i zgłosić zdarzenie drogą telefoniczną lub mailową obsłudze sklepu.

4. Szczególną uwagę przykładamy do prezentowania rzetelnych informacji dotyczących okresu oczekiwania na dostawę. Zamówienia większych produktów realizowane są przez producentów po ich zamówieniu, stąd terminy wynoszą nierzadko 30 dni.

4. W przypadku braku możliwości dotrzymania podanego w sklepie terminu, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W takim przypadku kupujący może zaakceptować nowy proponowany termin dostawy lub zrezygnować z zakupu. W razie rezygnacji, należy podać numer konta bankowego, na które w ciągu 5 dni roboczych zostanie zwrócona zapłata za produkt.

§5. Rezygnacja z zakupu – zwrot towaru

Kupujący ma możliwość rezygnacji z zakupu w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podawania przyczyn. Wymagane jest pisemne oświadczenie rezygnacji z czytelnym podpisem kupującego przesłane pocztą tradycyjną na adres sprzedającego lub skan pisma przesłany drogą mailową na adres biuro@gardencenter.pl

W ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru,  sprzedający przelewa zapłatę na wskazane w oświadczeniu konto bankowe. Sprzedawca wystawia i przesyła kupującemu fakturę korygującą. Kupujący ma obowiązek podpisać kopię tej faktury i odesłać sprzedającemu.

 

Zwrot towaru powinien nastąpić nie później, niż 14 dni od daty oświadczenia rezygnacji z zakupu. Koszty zwrotu ponosi kupujący. Każdy element towaru musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, bez żadnych śladów użytkowania. Prawo to tyczy się jedynie konsumentów, nie dotyczy zaś przedsiębiorstw.

Adresy sprzedającego oraz magazynów nie są jednakowe, dlatego nie ma możliwości zwrotu towaru za pobraniem kurierskim. Pracownicy magazynu nie będą w stanie zapłacić kurierowi za zwracany przez kupującego towar.

§6 Warunki gwarancji 

 1. Oferowane w sklepie produkty są w pełni legalne, fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek ubytków, usterek, wad fabrycznych.
 2. Wszystkie oferowane w sklepie produkty objęte są gwarancją producenta. Serwis gwarancyjny odbywa się
 3. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 4. Produkty objęte są gwarancją producenta
 5. W razie stwierdzenia wady w zakupionym towarze, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego. Serwisem gwarancyjnym zajmują się bezpośrednio producenci/importerzy danych towarów. Towar można odesłać na adres magazynu sklepu lub bezpośrednio do producenta.
 6. 6.     Zasady postępowania gwarancyjnego w pełni objaśniają i mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 02.07.2007 oraz Ustawa o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 02.03.2000
 7. 7.     Odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową, niezależnie od gwarancji, ma zastosowanie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 02.07.2007

§7 Zasady reklamacji

 1. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wykrycia wady, usterki powstałej podczas prawidłowego użytkowania, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie sprzedającemu drogą elektroniczną – mailem na adres biuro@gardencenter.pl bądź telefonicznie na nr 500 454 854.
 2. Aby skutecznie rozpocząć postępowanie reklamacyjne, należy przesłać zgłoszenie reklamacji na adres siedziby sklepu lub zeskanować takie pismo i wysłać mailem na adres biuro@gardencenter.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko klienta, numer paragonu/faktury, datę zakupu, model/markę/nazwę towaru, opis problemu oraz numer telefon kontaktowego.
 4. Uznanie reklamacji za uzasadnioną powoduje wymianę towaru na koszt sprzedawcy w najbliższym możliwym terminie.
 5. W razie braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, następuje zwrot zapłaty za towar na konto kupującego w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca wystawia i przesyła kupującemu fakturę korygującą. Kupujący ma obowiązek podpisać kopię tej faktury i odesłać sprzedającemu.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu przez sklep www.gardencenter.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, ewentualnych procedur zwrotu, reklamacyjnych oraz w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz w innych celach informacyjnych zgodnych z Polityką Prywatnosci sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych, aktualizowania ich lub żądania usunięcia i zaprzestania używania tych danych.
 3. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w celu obsługi ewentualnych reklamacji, w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz ewentualnie w innych celach informacyjnych ściśle zgodnych z Polityką Prywatności serwisu www.gardencenter.pl.

§10 Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a firmą Badiuk Trade, Tomasz Badiuk.
 • Adres siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy
 • Złożenie zamówienia w sklepie www.gardencenter.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
 • Sprzedający na życzenie klienta wystawia faktury VAT.
 • Dokładamy wszelkich starań, by prezentowane zdjęcia oraz opisy produktów odpowiadały rzeczywistej ofercie, jednak zastrzegamy sobie prawo do popełnienia błędu, dlatego materiały prezentowane na stronach portalu www.GardenCenter.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawnych.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.gardencenter.pl.
 • Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Regulamin wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 2012 r.